Grafikat e Ark. Andi Papastefani: Gjirokastra

Arkitekti Andi Papastefani është edhe një ndër grafistët më të njohur dhe autor i dy librave me grafika.